Excel grafikoni

Kategorija: RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Cilj: CILJ TEČAJA

V zadnji četrtini prejšnjega stoletja se je pojavila nova vrsta komunikacije-grafična komunikacija. Trenutno lahko dnevno vidimo več ilustracij in grafičnih prikazov, kot so jih naši predniki uspeli videti v celem življenju. Reklamiranje izdelkov skoraj obvezno vključuje grafične predstavitve. Tudi statistična predstavitev podatkov je nepopolna, če ne vsebuje primernih diagramov ali grafikonov. Microsoft Excel je programsko orodje, s katerim se lahko lotite grafične predstavitve številskih podatkov. Po uspešnem obiskovanju tečaja zna udeleženec hitro in učinkovito izkoristiti to možnost programa Microsoft Excel.

Ciljna skupina: POTREBNO PREDZNANJE

Poznavanje osnov dela v grafičnem okolju Windows in osnovno poznavanje programa Excel

Vsebina programa:

VSEBINA

terminologija (področje grafikona, vrednostna os, os kategorije, legenda, mrežne črte,...),
izdelava grafikona - čarovnik za grafikone,
premikanje in spreminjanje velikost grafa,
spreminjanje zvrsti grafikona,
dodajanje in spreminjanje podatkov, iz katerih je grafikon izdelan,
možnosti grafikona, mesto grafikona (obstoječi ali posebni list), 3-D pogled (samo za 3-D grafikone),
vrstni red podatkovnih nizov,
lastnosti področja grafikona,
sekundarna vrednostna os,
brisanje, spreminjanje in oblikovanje grafikona,
merilo vrednostne osi,
orodna vrstica Grafikon in njena uporaba,
vrste grafikonov in njihova uporaba,
piktogram, izdelava piktograma,
stolpčni in palični grafikoni, prekrivanje stolpcev in palic v stolpčnem in paličnem grafikonu, skupne vsote kot oznake podatkov v naloženem stolpčnem grafikonu,
tortni grafikon, kolobarni grafikon, polarni grafikon, XY raztreseni grafikon, ploščinski grafikon, mehurčni grafikon, borzni grafikon,
ostale zvrsti grafikonov,
izdelava lastne zvrsti grafikona.


Opis metode:

Vsak udeleženec dela na svoj računalnikTrajanje: Tečaj traja 12 šolskih ur
Izvajalec: B2 Celje