SOBOTA
28
Marec

Lovro Inkret: Obdobje abstraktnega 1997-2008


 

Vabimo vas na otvoritev razstave del akademskega kiparja LOVRA INKRETA, ki bo v četrtek, 24. aprila 2008 ob 19.00 v Galeriji Schwarz na Koprski 106/d v Ljubljani. Na razstavi z naslovom OBDOBJE ABSTRAKTNEGA 1997–2008 bodo predstavljena izbrana dela (kipi, reliefi, slike) iz avtorjevega zadnjega ustvarjalnega obdobja. Avtorja in njegovo delo bo predstavila umetnostna zgodovinarka Mojca Grmek.

Lovro Inkret (rojen leta 1949 v Ljubljani) je študiral kiparstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in tam leta 1976 pri prof. Slavku Tihcu tudi diplomiral. Razvojna pot njegovega kiparskega ustvarjanja se pne od začetne ekspresivno obarvane figuralike prek postopnega prečiščevanja in abstrahiranja figuralnih form do novejše čiste abstrakcije, utemeljene v minimalističnem likovnem jeziku, nadgrajenem z vitalističnimi poudarki.

Ta opredelitev velja predvsem za malo plastiko in v tem okviru še posebej za kipe, ki jih sestavlja geometrijsko telo v obliki kocke ali kvadra s posebej oblikovano vrhnjo ploskvijo. Samo telo navadno ni obdelano, če pa že, je to zgolj površinsko, medtem ko je njegov vrhnji del oblikovan poudarjeno reliefno, z vitalističnimi formami, ki spominjajo na valovanja. S tem je vzpostavljen temeljni kontrast med enim in drugim delom skulpture, na osnovi katerega se v pogledu gledalca ustvarja dialektična napetost med mirujočim in gibajočim, trdnim in fluidnim, danim in možnim itd.

Pri reliefih, ki nastajajo vzporedno s kipi, so končni učinki povsem drugačni. Tu gre v osnovi za ločitev vitalistično oblikovane zgornje ploskve od geometrijskega »nosilca« in postavitev le-te v pokončni položaj. Pri tem se reliefne forme postopno zravnajo in naložene druga na drugo v plasteh tvorijo le plitvo vzvalovano ploskev z izpraznjenim osrednjim prostorom in poudarjenimi robovi. Celota v končni fazi deluje kot v sebi zaključena enota, ki ne nakazuje ničesar zunaj sebe, ampak zgolj zadržuje gledalčev pogled v praznini osrednjega polja, od koder se prej ali slej obrne v svojo notranjost. Reliefi torej učinkujejo povsem drugače kot kipi; na mesto dialektike stopi meditativno poglabljanje vase, na mesto napetosti notranja pomiritev in sprava s samim seboj.

Nadaljnje raziskovanje te problematike je Inkreta pripeljalo v slikarstvo, kjer je najpomembnejši likovni element barva. V začetku se je osredotočil na raziskovanje izraznih možnosti homogenega barvnega polja, ki glede na rob in ploskost nosilca privzame obliko »ekrana«. V novejših delih pa omenjena barvna polja raztegne v horizontalne pasove, ki navidezno sežejo čez rob nosilca, zato te slike navkljub izhodiščni ploskovitosti delujejo prostorsko – kot imaginarne krajine z oddaljenimi »obzorji«. Ne glede na različnost obeh pristopov je končni učinek pri enih in drugih slikah enak: »obzorje«, kot poprej »ekran«, ima vlogo meditativnega elementa, ki naj zbere gledalčevo razpršeno pozornost in jo usmeri v njegovo notranjost. Pri tem je ključnega pomena občutek praznine, ki ga v starejših slikah ustvarja enotnost barvnega polja, medtem ko se v novejših krajinah poraja iz slutnje neskončnih širjav, ki se skrivajo za horizontom. A slej ko prej smo vabljeni, da vstopimo vanj in se potopimo v brezčasnost.

Razstava bo na ogled do 13. junija 2008. Galerija je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure in po dogovoru.


TERMINI:


Prireditev vstavil: Galerije Schwarz
Dne: 16.4.2008 11:51:00