NEDELJA
5
April

MOM-Urad za šport-Športna zveza Maribor


 Urad za šport opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

- razvoj vseh dejavnikov na področju športa,
- delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina,
- uresničevanje programov športa in zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
- upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, ki je v lasti mestne občine,
- sofinanciranje športnih programov in organiziranje športno rekreativnih prireditev,
- izvajanje strokovnih nalog za športna društva in zveze športnih društev,
- izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
- druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.


Država/Regija: Slovenija /
Občina: Maribor
Kraj/Pošta:  Maribor / 2000
Ulica:  Vita Kraigherja 8
Telefon:  +386 (0)2 230 04 70 in +386 (0)2 230 04 71
Fax:  +386 (0)2 230 04 75
Spletna stran:  http://www.maribor.si/sport
Elektronska pošta:  sport@maribor.si