SOBOTA
4
April

MojaUstvarjalnica Maribor- likovna šola, tečaj in delavnice


O likovni šoli MojaUstvarjalnica

MojaUstvarjalnica je likovna šola namenjena kakovostnem likovnem in ustvarjalnem izobraževanju vseh generacij.
 
MEJNIKI IN USPEHI
 
2007
 •Ustanovili smo blagovno znamko MojaUstvarjalnica in pričeli z izvajanjem likovnih programov Risanje, Slikanje ter Likovne šole Ustvarjalno otroštvo: vpisali smo 10 osnovnošolcev in 40 odraslih v likovne programe.
 
2008
 •Uspešno smo izpeljali Pregledno razstavo likovnih del v Srednji lesarski šoli Maribor
•Pričeli smo z izvajanjem programa Likovna šola za odrasle Modul 1
•Novi tečaji, Glina in keramika, Kiparstvo, Grafika ter Priprave na sprejemni izpit so nam pripeljali nove udeležence
 
2009
 •V naše programe je bilo vključenih že več kot 700 udeležencev
•Opremili smo poslovni prostor in dodali učilnico
•Programa Likovna šola za odrasle Modul 1 in Modul 2 sta postala naša stalnica
•Z likovnim izobraževanjem smo začeli tudi v Celju
•Razširili smo tečaje Slikanja: Olje na platno in Akvarel ter dodali Študijsko risanje portreta in figur
•Izobraževanje smo uspešno zaključili z razstavo v Galeriji Boem
 
2010
•Odprli poslovno enoto družbe IND-CENTER d.o.o. Senovo, PE –MojaUstvarjalnica, Za tremi ribniki 27, Maribor in nadaljevali s svojim delom
•Razvili in dodelali smo program Šola Mozaika
•Likovno šolo za odrasle redno obiskuje več kot 20 odraslih
•Likovno šolo za otroke redno obiskuje več kot 55 otrok
•Ponudbo obogatili z dvodnevno delavnico Raku tehnika, ki je postala hit širom po Sloveniji
•Zaključno prireditev z naslovom ''Razmigajmo umetnika'' likovne šole MojaUstvarjalnica izvedli v Kulturnem domu Kamnica ter podelili Potrdila našim tečajnikom
•Po besedah likovnega kritika Maria Berdiča smo postali najboljša likovna šola
 
Naša vizija in cilji
Z inovativnostjo, vztrajnostjo in usmerjenostjo zadovoljstva udeležence želimo postati verodostojna, kvalitetna ter vodilna likovna šola na širšem slovenskem prostoru.
Cilj ustvarjanja v likovni šoli MojaUstvarjalnica je doseči sodelovanje in vključevanje v redno dejavnost, umirjanje, krepitev ustvarjalnosti, večanje samozavesti ter izražanje na drugačen način, ne le verbalen.
 
 
Naše poslanstvo
Naše poslanstvo je udeležencem izobraževalnih programov pomagati oblikovati lastno likovno ustvarjalnost, ki obsega oblikovanje osebnosti, učenje likovnih znanj, razvijanje likovnih zmožnosti in čuta, ki daje podlago za oblikovanje stališč, vrednot ter lastnega estetskega izraza.
Likovna šola MojaUstvarjalnica temelji na kakovostnem likovnem in ustvarjalnem izobraževanju vseh generacij, ne glede na njihovo likovno predznanje.
 
 
Naš slogan
Ustvarjanje v pravo smer! >>>
Kakovostna likovnost in usmerjanje v pravo smer je naše prvo vodilo, kar lahko potrdijo naše odmevne pregledne likovne razstave del naših tečajnikov.
 
Naše vrednote
Sodelovanje, partnerstvo in spoštovanje so temelji našega delovanja. MojaUstvarjalnica želi pomembno prispevati k spremembam in razvoju likovnega in družbenega okolja. Prav tako se trudimo doseči 100 odstotno zadovoljstvo vsakega posameznika. Pri izvajanju tečajev ščitimo podatke in zaupne informacije ter iščemo priložnosti in soočanja z novimi izzivi.
 
Prednosti
1. Predavanja in ateljejsko delo potekajo v manjših skupinah. Udeleženec tečaja mnogo lažje dojame in osvoji likovni problem pri delu, zato delavnice sestavljajo skupine, ki štejejo največ 8 udeležencev in tako mentorju omogočaja individualni pristop.
2. Priprava za delo, materiali in pripomočki, vsebina likovnih programov so kakovostno pripravljeni z jasno zastavljenimi cilji, ki so v skladu s cilji in pričakovanju vsakega posameznika na tako na strokovnem kot ljubiteljskem področju.
3. Omogočamo in svetujemo pri nadaljevanju študija na likovno usmerjenih šolah, saj programi vsebinsko obravnavajo problematiko, s katero se boste srečali na sprejemnih izpitih oziroma preizkusu likovne nadarjenosti.
4. Predavanja in poučevanje bodo popestrili vabljeni domači in tuji strokovnjaki.
5. Skrbimo za kakovostno razvijanje ustvarjalnosti in likovno izraznih možnosti.
 
• mentorji so strokovno usposobljeni in obvladujejo likovni jezik, likovne tehnike in ustrezne pristope,
• med delom jih bodo s svojim zgledom pritegnili k praktičnemu delu,
• vzpodbujali k likovno kvalitetnejšem in dovršenem izdelku,
• ustvarjanje poteka po neposrednem opazovanju–ustvarjanje na prostem in v ateljeju,
• poskrbimo za celotno opremo (stojala, platna, čopice, papir, barve, glino …) in vse pripomočke, ki jih potrebujemo pri delu.
 
Želite več informacij?
Pokličite nas po telefonu 040 302 098 ali pišite na elektronski naslov info@ustvarjalnica.si  in z veseljem vam bomo svetovali!


Delovni čas: pon-pet: 16.30 -20.45

Država/Regija: Slovenija /
Občina: Maribor
Kraj/Pošta:  Maribor / 2000
Ulica:  Za tremi ribniki 27
Telefon:  040 30 20 98
Spletna stran:  http://www.ustvarjalnica.si
Elektronska pošta:  info@ustvarjalnica.si


Prireditve na tej lokaciji:
MojaUstvarjalnica Maribor: Začetni tečaj Umetniške grafike
MojaUstvarjalniva Maribor: Nadaljevalni tečaj umetniške grafike
MojaUstvarjalnica Maribor: Ustvarjalno otroštvo